50 shades of green – een artistiek project van Suzan Bosch

 

Wanneer heb jij voor het laatst goed gekeken naar het gras in je omgeving? In Fryslân is zoveel gras dat we dat heel gewoon vinden. Tegelijk staat het landschap onder druk: koeien komen minder buiten, het gras wordt steeds eentoniger. Is dat wat we willen? Als papiermaker heb ik gras leren waarderen als boeiend materiaal, iedere nieuwe serie is weer anders. 
Papier maken van plantaardig materiaal uit de buurt is een mooie metafoor voor de situatie waarin we onszelf hebben gebracht als samenleving: het materiaal kost (bijna) niets, maar de hoeveelheid tijd en werk die er in gaat zitten maakt een vel graspapier superluxe exclusief. En dus duur? Om het economisch gezien nóg wat ingewikkelder te maken: de belevingswaarde van papiermaken is hoog, je ervaart net zoveel van de veelgezochte onthaasting als tijdens een wandeling of een dagje sauna.  Dus zeg het maar: wat moet een velletje graspapier kosten, wat bepaalt de waarde van zoiets? Zou je het willen kopen, als je het niet zelf en samen met anderen  gemaakt hebt tijdens een bijzondere dag?


50shadesofgreen is bedoeld voor groepen die in Fryslân op zoek zijn naar een bijzondere ontmoeting. Het proces van gras tot papier duurt even, en dat geeft je mooi de gelegenheid om met elkaar in gesprek te raken. Het ambachtelijk proces van papierscheppen heeft op de meeste mensen een weldadig onthaastend en relativerend effect. Meedoen aan een kunstproject was nog nooit zo rustgevend!

Maak ook je hoofd leeg, tover een stukje Friese grond om tot een eigengemaakt vel graspapier. bijzonder geschikt als:
* buurtactiviteit 
* teambuilding 
* activiteit voor een familiedag of reünie 
* kunstproject tijdens een festival/evenement

WAAROM 50SHADESOFGREEN?
Met dit project wil ik via het ambachtelijk scheppen van papier op basis van gras mensen (weer) bewust laten worden van hun groene omgeving en hun onderlinge verbondenheid. Papier scheppen is bij uitstek een activiteit om te ervaren hoe je iets kunt laten ontstaan: de vezels van het plantmateriaal vinden elkaar in het water. Alleen een kader en een bodem, in de vorm van een schepraam, meer is niet nodig. De vezels vormen als vanzelf samen een vel papier. Een metafoor die ik vaak gebruik in mijn werkzaamheden als sociaal innovator: mensen kunnen heel goed samen dingen regelen, als je er maar voor zorgt dat de kaders helder zijn en er een gezamenlijk verlangen is. Met het project wil ik aandacht geven aan onze huidige maatschappelijke transities richting meer zelforganisatie op allerlei vlakken: hoe geef je vorm aan nieuwe samenwerkingsverbanden, hoe vind je elkaar? Het is de kunst van zo weinig mogelijk sturen, wel ondersteunen maar niet regelen.

WAT GAAN WE DOEN?
We maken papier van het gras uit de omgeving van de deelnemers. Ik verzamel met de groep vooraf het gras en maak er thuis pulp van*. Tijdens een sessie van ongeveer een dagdeel maken we er samen papier van. Ongeveer 10 personen kunnen tegelijkertijd onder begeleiding papierscheppen, duo’s maken en elkaar afwisselen kan ook, dus de groep mag best groot zijn. Ik neem de geschepte vellen papier mee en droog & pers de vellen in mijn atelier. Ik verzorg alle materialen die nodig zijn om papier te scheppen. Ook begeleid ik het proces: ik verzorg de sessie en creëer de omstandigheden waarin een gesprek kan ontstaan. De opbrengst van gemaakt papier wordt gedeeld. De groep deelnemers krijgt een deel voor zichzelf, de rest wordt onderdeel van de expositie in 2018. De deelnemers kunnen een uitnodiging daarvoor krijgen als ze hun gegevens achterlaten.

*het is ook mogelijk de verwerking tot pulp op locatie te doen, mits er elektriciteit en water beschikbaar is. De minimale duur van de sessie is drie uur. In dat geval zorg ik voor de voorbereidingen en gaan we met de deelnemers alleen ambachtelijk papierscheppen.
Een link naar een filmpje om je een idee te geven hoe papierscheppen er uit ziet (gemaakt tijdens Welcome to the village 2016, als pop-up workshop met festivalgangers): https://vimeo.com/189671213

WAT WIL JE ERMEE BEREIKEN?
De titel verwijst naar mijn nieuwsgierigheid naar de vele nuances van gras(papier).
- ik wil onderzoeken of het gras overal even groen is: voor inwoners van Fryslân is het beeld van grasland heel vanzelfsprekend, politiek gezien speelt er van alles rond (de diversiteit van) het landschap. Deze aspecten van diversiteit wil ik naar voren halen in mijn project. Maakt het uit welk gras je gebruikt (zie je verschillen tussen de regio’s en/of jaargetijden terug in het papier) en zie je ook binnen de groepen diversiteit in de gemaakte vellen? Hoe goed moet je straks kijken tijdens de expositie om de verschillen te zien?
- ik wil aandacht vragen voor de psychologie van transitie: alles om ons heen verandert snel en de urgentie voor sociale innovatie (onszelf opnieuw uitvinden en beter toerusten op onze toekomst) wordt steeds duidelijker. Hoe kunnen we wat meer loskomen van systemen, van haast, van drang naar efficiëntie en doelgerichtheid? Wat gebeurt er met ons als we minder sturend bezig zijn? Papierscheppen van gras als een oefening in loslaten, moedwillig omwegen maken om iets van waarde te laten ontstaan.
- ik wil onderzoeken wat de waarde van graspapier kan zijn. Gras is heel goedkoop als grondstof voor papier, daarentegen maakt het intensieve en tijdrovende maakproces een vel graspapier vreselijk kostbaar. Ik merk dat mijn omweg om het papier te maken mij veel oplevert wat niet in geld is uit te drukken. En ik hoop dat het geschepte papier ook sociale meerwaarde krijgt voor de mensen die gaan meedoen: ze gaan anders  kijken naar gras, naar maakbaarheid, naar zichzelf en elkaar. Als kunstobject krijgt het papier daardoor betekenis; krijgt het daarmee ook meer waarde?

 

HOE DOE IK MEE?

Je kunt je als groep opgeven door een mail te sturen naar welkom@50sog.nl. Stuur ook wat gegevens over de groep mee (hoeveel mensen, welke locatie, wat bindt jullie, in welke periode zou je willen).

Heb je geen groep, maar wil je wel meedoen? Kijk even op de Facebookpagina van het project. Er is een community aangemaakt zodat individuele geïnteresseerden elkaar kunnen vinden. Ook niet-inwoners van Fryslân kunnen op deze manier opgenomen worden in een groep en zo meedoen.

 

WAT KOST HET?
All In-prijs per groep is inclusief reiskosten en BTW  €1200,-
Daarvoor krijg je:
-een bijzondere dag, met mooie verhalen en gedachten vol verwondering
-een onbetaalbare gezamenlijke ervaring
-een deel van de opbrengst van de vellen graspapier
-een goed lopende sessie met alle te gebruiken materialen en gereedschappen
-een ervaren procesbegeleider die zorgt voor een fijne sfeer onderling en verdieping in de gesprekken
-een persoonlijke uitnodiging voor de bijzondere opening van de expositie eind 2018, waar alle deelnemers van het project samen komen kijken naar alle tinten groen
Met andere woorden: alle werkzaamheden zoals projectorganisatie, voorbereiding (gras verzamelen, papierpulp maken), beschikbaar maken  van materialen, sessiebegeleiding, verwerking en afwikkeling van de gemaakte vellen (persen en drogen), organisatie en inrichting van de expositie, zijn inbegrepen. 
Is de prijs een struikelblok voor je, laat het me weten. We kunnen gezamenlijk kijken of we aanvullende financiële ondersteuning kunnen aantrekken via fondsen of sponsoren.

Heb je nog vragen? Stel ze in de mail, stuur een berichtje op Facebook of bel me 

Contactgegevens:

Suzan Bosch

06 31 69 85 42

Info@suzanbosch.nl